تایم لپس ۳۶۰ درجه و پانوراما

تایم لپس ۳۶۰ درجه و پانوراما

تصاویر گذر زمان در وقت کوتاه یکی از بهترین و زیباترین شیوه های نمایش عملکرد یک واحد صنعتی یا پروژه عمرانی است. ما علاوه بر تولید نوع

معمول تایم لپس، روش ۳۶۰ درجه را نیز برای اولین بار در ایران ارائه می کنیم.

Сачак (Ламперия) http://www.emsien3.com/sachak от ЕМСИЕН-3
Дюшеме http://www.emsien3.com/дюшеме от EMSIEN-3